Stadswoning Het Gulden Claverblat

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Korte Gasthuisstraat
Locatie Korte Gasthuisstraat 35 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/957.1
  • OA002777

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Het gulden Claverblat

Korte Gasthuisstraat 35, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Verankerde trapgevel van vijf treden met overhoeks topstuk in bak- en zandsteenbouw, door een gevelsteen gedateerd 1618.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de 17de-eeuwse stadswoning Het Gulden Claverblat.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het huis Korte Gasthuisstraat 35 als volgt werd gemotiveerd: "Rijhuis in traditionele stijl gedateerd 1618, gaf bewaard met originele winkelpui."

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

Korte Gasthuisstraat 35 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.