Refugium van de abdij van Tongerlo

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Gasthuisstraat
Locatie Lange Gasthuisstraat 35-37 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/958.1
  • OA002778

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Refugium van de abdij van Tongerlo

Lange Gasthuisstraat 35-37, Antwerpen (Antwerpen)

Samenstel van twee traditionele woningen, die in kern minstens opklimmen tot de 17de eeuw, met aanpassingen uit de 18de eeuw. Het linker pand huisvestte van 1535 tot 1699 het refugium van de abdij van Tongerlo. Beide werden samengevoegd, gerestaureerd en verbouwd tot kantoorgebouw in opdracht van de Compagnie d’Anvers, naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1941.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de patriciërswoning die tot de 17de eeuw fungeerde als refugium van de abdij van Tongerlo.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van Lange Gasthuisstraat 35-37 als volgt werd gemotiveerd: "Voorbeeld van een rijke patriciërswoning met binnenplaats opklimmend tot de 17de eeuw. Homogeen geheel van elementen uit de 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw."

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

Lange Gasthuisstraat 35-37 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.