Beschermd monument

Villa Hof ter Beuken met park en aanhorigheden

Beschermd monument van 17-10-2005 tot heden
ID: 5746   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5746

Besluiten

Villa Hof ter Beuken met park
definitieve beschermingsbesluiten: 17-10-2005  ID: 4443

Beschrijving

De villa Hof ter Beuken met park en aanhorigheden is beschermd als monument.Waarden

De villa met park en aanhorigheden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundige historische waarde: als representatief voorbeeld van een villadomein uit het eerste kwart van de 20ste eeuw in de villatuinwijk Schotenhof welke ontstaan is in het begin van de 20ste eeuw toen de immobiliënmaatschappij ‘Domaines de Schootenhof’ werd opgericht door Antwerpse kooplieden met als hoofddoel het creëren van buitenverblijven voor de gegoede klasse. Deze villatuinwijk wordt gekenmerkt door een stervormig stratenpatroon welke teruggaat naar de 18de-eeuwse parkaanleg van het voormalige kloosterdomein ‘Schotenhof'.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als gaaf bewaard eclectisch landhuis met cottage invloeden opgericht tussen 1919 en 1930 en gaaf bewaard interieur met invloeden van de arts and craftsbeweging.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Hof Ter Beuken

Priorijlaan 31 (Schoten)
Typische villa gebouwd in een landelijke parktuin, in navolging van de verkavelingsvoorschiften uit 1904 van "Les Domaines de Schootenhof".