Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kerkhof rond de Sint-Martinuskerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 57549   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57549

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Werkenplein z.nr. Kerkhof rond de Sint-Martinuskerk (cf. * Werkenplein nr. +15). De omgeving van de Sint-Martinuskerk is sinds 1957 beschermd als landschap. De wederopbouwkerk, het kerkhof met de leilindes, de ommegang van zeven kapellen, de gekasseide paden en de haag van haagbeuk is samen met de site van de "Hoge Andjoen" beschermd als landschap (K.B.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kerkhof rond de Sint-Martinuskerk

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
* Werkenplein z.nr. Kerkhof rond de Sint-Martinuskerk (cf. * Werkenplein nr. +15). De omgeving van de Sint-Martinuskerk is sinds 1957 beschermd als landschap. De wederopbouwkerk, het kerkhof met de leilindes, de ommegang van zeven kapellen, de gekasseide paden en de haag van haagbeuk is samen met de site van de "Hoge Andjoen" beschermd als landschap (K.B.

Is de omvattende vaststelling van

Afsluitingshaag van gewone beuk rond het kerkhof van Werken

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
Parallel met de rondgang is op concentrische wijze een afsluitingshaag aangelegd rondom het kerkhof van de parochiekerk Sint-Martinus. De haag wordt traditioneel onderhouden door ze te scheren.


Leibomenrij van zomerlinden op het kerkhof van Werken

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)
Parallel met de rondgang is op concentrische wijze een bomenrij aangelegd rondom het kerkhof van de parochiekerk Sint-Martinus. Alle lindebomen zijn in een verticaal vlak geleid en op een hoogte van 750 cm geknot. Alle zomerlinden zijn met elkaar verbonden met geleide zijtakken die zich op een hoogte van 220 à 250 cm bevinden. In oorsprong telde de bomenrij 54 exemplaren, op het moment van de inventarisatie (2008) waren er nog 46 en waren er reeds 8 bomen verdwenen. Het betreft hier een representatief voorbeeld van hoe leibomen werden aangeplant, onderhouden en geleid op kerkhoven.