Beschermd monument

Hoofdpostgebouw

Beschermd monument van 25-01-2006 tot heden

ID: 576   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/576

Besluiten

Hoofdpostgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 25-01-2006  ID: 4456

Beschrijving

Het voormalig hoofdpostgebouw van Leuven is, met inbegrip van de afgeknotte telefonietoren, beschermd als monument.Waarden

Het voormalig hoofdpostgebouw met inbegrip van de afgeknotte telefonietoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in 1894 gebouwd als post-, telegrafie- en telefoonkantoor getuigt het hoofdpostkantoor van Leuven niet alleen van de toenmalige economische en maatschappelijke ontwikkelingen maar vormt tevens een representatief voorbeeld van overheidsarchitectuur uit het laatste kwart van de 19de eeuw toen de neo-Vlaamse renaissancestijl werd gepropageerd als bevestiging van nationaal gevoel en culturele identiteit.
Met zijn karakteristieke, beeldbepalende hoeksituatie en zijn imponerende, demonstratieve architectuur in bak- en natuursteen vormt dit L-vormige volume met markante horlogetoren en (deels) bewaarde telefonietoren en met daarnaast een fragmentarisch bewaarde binnenindeling en aankleding en een metalen spantstructuur, vanuit typologisch en documentair oogpunt eveneens een bijzonder relevant voorbeeld van een 19de-eeuws postgebouw in een belangrijke provinciestad, te meer daar het wordt beschouwd als eerste van een reeks die de drie diensten van de PTT in één kantoor verenigde.
Het specifieke bouwprogramma werd door interieurarchitect A. Van Houcke (1858-1908), die tijdens een succesvolle carrière bij de Belgische Posterijen diverse postkantoren ontwierp, met opmerkelijk gevoel voor monumentaliteit en representativiteit vertaald in een neo-Vlaamse renaissance vormgeving gekenmerkt door een hiërarchisch-asymmetrische ordonnantie met benadrukte torenvolumes, een expressief contrasterend en coloristisch materiaalgebruik en een opvallend plastische ornamentiek met sculpturen van de bekende Leuvense beeldhouwer Frantz Vermeylen (1857-1922).

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoofdpostgebouw

Ferdinand Smoldersplein 1, 1A, Jodenstraat 2 (Leuven)
De plannen in neo-Vlaamserenaissance-stijl uit 1893 werden gerealiseerd door ingenieur-architect A. Van Houcke, toen nog onder leiding van hoofdarchitect van de Belgische Posterijen Gody. Het decoratieve beeldhouwwerk is van Fr. Vermeylen.