De Coestal

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Minderbroedersrui
Locatie Minderbroedersrui 39 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/962.1
  • OA002786

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Coestal

Minderbroedersrui 39, Antwerpen (Antwerpen)

Portiek in neoclassicistische stijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw, die toegang verleent tot de binnenplaats van het eigendom zogenaamd "de Coestal". Dit laatste omvat twee vleugels in traditionele bak- en zandsteenstijl die opklimmen tot 16de eeuw.

Beschrijving

De bescherming omvat de neoclassicistische portiek aan de Minderbroedersrui en het L-vormige, voormalige hotel De Coestal in traditionele stijl aan een rechthoekige binnenplaats.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de gebouwen Minderbroedersrui 39 (neoclassicistische inkom en gebouwen rond de binnenplaats) als volgt werd gemotiveerd: "overblijfselen van het 16de-eeuwse hotel 'de Coestal'. Inkomportiek uit de 19de eeuw, gebouwen rond de binnenplaats in traditionele stijl met resten van een arcade".

Bibliografie

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

Minderbroedersrui 39 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.