Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis gedateerd ANNO 1921

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 57674   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57674

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectisch huis, gedateerd door middel van jaarcartouches op de borstwering. Rode baksteenbouw op arduinen plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis gedateerd ANNO 1921

Stationsstraat 47 (Ieper)
Eclectisch huis, gedateerd door middel van jaarcartouches op de borstwering. Rode baksteenbouw op arduinen plint.