Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Abdij van Terhaegen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 57683   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57683

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige abdij van Terhaegen, heden klooster van de zusters van Liefde, Sint-Vincentiuskliniek en -school, Sint-Benedictusschool en -instituut, Sint-Jozef en Sint-Anna.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Abdij van Terhaegen

Molenaarsstraat 26 (Gent)
Voormalige abdij van Terhaegen, heden klooster van de zusters van Liefde, Sint-Vincentiuskliniek en -school, Sint-Benedictusschool en -instituut, Sint-Jozef en Sint-Anna.