Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gasthof Malpertuus, horecacomplex

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 57686   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57686

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vaartdijk Zuid nr. 26. Z.g. "GASTHOF MALPERTUUS" cf. naambord, uit de jaren 1920. Horecacomplex gelegen op hoek bij de Slijpesteenweg, bestaande uit een haaks op de vaart gelegen gelagzaal met woongedeelte van anderhalve bouwlaag, een aanleunende feestzaal (nok evenwijdig met vaart) en een muziekzaal (nok loodrecht op vaart) resp. van één en van anderhalve bouwlaag. L.g. voorzien van casemAanduiding van

Is de vaststelling van

Gasthof Malpertuus, horecacomplex

Vaartdijk-Zuid 27 (Middelkerke)
Vaartdijk Zuid nr. 26. Z.g. "GASTHOF MALPERTUUS" cf. naambord, uit de jaren 1920. Horecacomplex gelegen op hoek bij de Slijpesteenweg, bestaande uit een haaks op de vaart gelegen gelagzaal met woongedeelte van anderhalve bouwlaag, een aanleunende feestzaal (nok evenwijdig met vaart) en een muziekzaal (nok loodrecht op vaart) resp. van één en van anderhalve bouwlaag. L.g. voorzien van casem