Hotel Antonio Perez: voorgevel en daken

Beschermd monument van 12-06-1978 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Ambtmanstraat
Locatie Ambtmanstraat 18 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/584.1
  • OA001649

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hotel Antonio Perez

Ambtmanstraat 18, Keizerstraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig hotel Antonio Perez dat de eerste maal vermeld wordt in het derde kwart van de 17de eeuw, tot einde 19de eeuw een luisterrijk herenverblijf. Het werd sindsdien inwendig verbouwd tot burelen en magazijn van de likeurstokerij Jacques Neefs, en kreeg na renovatie omstreeks 1980 een nieuwe woonfunctie.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voorgevel en de bedaking van het herenhuis op de hoek van de Keizerstraat en de Ambtmanstraat zijn beschermd als monument.

Waarden

De voorgevel zijde Keizerstraat en bedaking zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

sociaal-culturele waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.