Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 57830   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57830

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen aan de westzijde van de dreef leidend naar en ten zuiden van het "Goed ten Broeke". Volgens archiefdocumenten opklimmend tot de 16de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Heffink 1 (Evergem)
Hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen aan de westzijde van de dreef leidend naar en ten zuiden van het "Goed ten Broeke". Volgens archiefdocumenten opklimmend tot de 16de eeuw.