Beschermd monument

Kapel van pestheilige Sint-Niklaas van Tolentino

Beschermd monument van 30-05-1936 tot heden

ID
5784
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5784

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-1936  ID: 11

Beschrijving

De kapel van de pestheilige Sint-Niklaas van Tolentino is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Niklaaskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel van pestheilige Sint-Niklaas van Tolentino

Veedijk zonder nummer (Meerhout)
Op een met gras begroeide verhevenheid gelegen rechthoekige kapel onder overkragend schilddak, opgericht in 1643-1646.