Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis in neoclassicistische stijl met winkel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 57916   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57916

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 2. Monumentaal neoclassicistisch huis uit 1880 n.o.v. architect Jules De Rave (op vitrine en gevelsteen) ingeplant op de hoek met de Kalandenstraat en de Lange Kruisstraat. Zeven trav. brede voorgevel van hardsteen met vijf bouwl. gemarkeerd door breder middenrisaliet met grote rondboogdeur en twee gesuperposeerde balkons op zware consoles waarbij het tweede ondersteund door atlasfiAanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch winkelhuis

Henegouwenstraat 2 (Gent)
Monumentaal neoclassicistisch huis uit 1880 naar ontwerp van architect Jules De Rave. Zeven traveeën brede voorgevel van hardsteen met vijf bouwlagen. Afgesnuite hoektravee met identieke opstand als middenrisaliet en gelijkaardige zijgevels van één travee.