Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huizenrij van drie arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
57954
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/57954

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oosthoekstraat nrs. 23-25-27. Huizenrij van drie arbeiderswoningen, gelegen aan noordzijde langsheen de weg. Gebouwd in drie fasen: centrale huis (nr. 25) volgens kadaster opgericht ca. 1902, huis aan westzijde (nr. 23) ca. 1904, huis aan oostzijde (nr. 27) ca. 1908. Kanegems brouwer Camiel Van Houtte wordt eigenaar van de drie huizen. Nr. 27 thans in gebruik als KLJ-lokaal. Eenlagige wooAanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Arbeiderswoning

Oosthoekstraat 27 (Tielt)
Arbeiderswoning, voorheen deel uitmakend van een rij van drie, volgens kadaster opgericht circa 1908. Eenlagig woonhuis van vier traveeën in verankerde donkerrode baksteenbouw met dubbel baksteenfries deels onder gootlijst, onder zadeldak in Vlaamse pannen.