Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis naar ontwerp van J. De Vroey

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 58006   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58006

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis in neotraditionele stijl, volgens archiefstukken daterend van 1924 naar ontwerp van architect J. De Vroey.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis naar ontwerp van J. De Vroey

Stationsstraat 54 (Sint-Niklaas)
Burgerhuis in neotraditionele stijl, volgens archiefstukken daterend van 1924 naar ontwerp van architect J. De Vroey.