Beschermd monument

Koning Davidhuis

Beschermd monument van 29-01-1952 tot heden
ID: 5804   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5804

Besluiten

Drossaerthuis en woning Koning David
definitieve beschermingsbesluiten: 29-01-1952  ID: 309

Beschrijving

Woning Koning David, samen met het naastliggende pand Drossaardshuis in gebruik als gemeentehuis op het moment van bescherming, is beschermd als monument.Waarden

Het huis Koning David is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Koning Davidhuis en Drossaardshuis

Markt 1 (Meerhout)
Het Koning Davidhuis dateert van circa 1620 en werd tussen 1720 en 1723 uitgebreid met het Drossaardshuis.