Koning Davidhuis

Beschermd monument van 29-01-1952 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Meerhout
Deelgemeente Meerhout
Straat Markt
Locatie Markt 1 (Meerhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13021/104.1
  • OA000460

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Koning Davidhuis en Drossaardshuis

Markt 1, Meerhout (Antwerpen)

Het Koning Davidhuis dateert van circa 1620 en werd tussen 1720 en 1723 uitgebreid met het Drossaardshuis.

Beschrijving

Woning Koning David, samen met het naastliggende pand Drossaardshuis in gebruik als gemeentehuis op het moment van bescherming, is beschermd als monument.

Waarden

Het huis Koning David is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.