Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
58044
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58044

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa van circa 1935 gelegen achter de kerk en het kerkhof van Louise-Marie (Etikhove). Voor de grenswijziging van 1962 gelegen op grondgebied Ellezelles.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Kastanjestraat 11 (Ronse)
Villa van circa 1935 gelegen achter de kerk en het kerkhof van Louise-Marie (Etikhove). Voor de grenswijziging van 1962 gelegen op grondgebied Ellezelles.