Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met lijstgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 58054   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58054

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eveneens oorspronkelijk huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, mechanische pannen), uit eind 18de tot begin 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Groentemarkt 23 (Lokeren)
Oorspronkelijk dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit eind 18de tot begin 19de eeuw.