Windmolen Prinskensmolen

Beschermd monument van 12-08-1969 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Meerhout
Deelgemeente Meerhout
Straat Prinskensmolenweg
Locatie Prinskensmolenweg zonder nummer (Meerhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13021/105.1
  • OA000691

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen Prinskensmolen

Prinskensmolenweg zonder nummer, Meerhout (Antwerpen)

Het betreft een houten standaardmolen met open voet op vier teerlingen waarvan de staart of draaibalk op de trap ligt.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Prinskensmolen is beschermd als monument.

Waarden

De Prinskensmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

wetenschappelijke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.