Parochiekerk Sint-Jozef

Beschermd monument van 03-04-1995 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Boekenberglei
Locatie Boekenberglei 211 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/948.1
  • OA002757

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Jozef

Boekenberglei 211, Antwerpen (Antwerpen)

Gebouwd in 1933-36 naar ontwerp van Jef Huygh en Flor Van Reeth.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Jozef aan de hoek van de Boekenberglei met de Drakenhoflaan.

Waarden

Sint-Jozefkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische en architecturale waarde: : als modern kerkgebouw in de geest van de Pelgrimbeweging van 1933-1936 naar ontwerp van Jozef Huygh en Flor Van Reeth.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.