Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vlasroterij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
58110
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58110

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige roterij Van Damme, gelegen aan de zuidelijke kant van de straat ter hoogte van de bocht waarna de straat verder parallel met de Leie verloopt. De roterij is stopgezet in de jaren 1970.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vlasroterij

Koffiebeekstraat 7 (Deinze)
Het gebouw dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de twintigste eeuw. L-vormig volume enerzijds bestaande uit een westelijke grote vlasschuur en anderzijds een oostelijk bakstenen volume, wellicht magazijn en turbinezaal, en daarnaast een betonnen volume van rond 1940 met de koudwater- en warmwaterrootbakken met bijhorende stookplaats.