Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
58157
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58157

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vermoedelijk daterend uit de 19de eeuw, doch reeds als hofstede met boomgaard opgetekend in het landboek van 1763-64. Woning van de laatste burgemeester van Poeke.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Knokstraat 44 (Aalter)
Vermoedelijk daterend uit de 19de eeuw, doch reeds als hofstede met boomgaard opgetekend in het landboek van 1763-64. Woning van de laatste burgemeester van Poeke. Boerenwoning van zeven en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ten noorden, nog behouden eenvoudige 19de-eeuwse stallen en voormalig wagenhuis uit eind 19de eeuw.