Brouwerij Den Bol met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ranst
Deelgemeente Oelegem
Straat Zandhovensteenweg
Locatie Zandhovensteenweg 1 (Ranst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11035/102.1
  • OA002702

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brouwerij Den Bol

Zandhovensteenweg 1, Ranst (Antwerpen)

Bestaande uit aan rooilijn gelegen woonhuis en rechthoekige schuur aan zuidwestzijde, gelegen in ommuurde en beboomde tuin.

Beschrijving

De brouwerij Den Bol met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: “De voormalige brouwerij Den Bol is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en volkskundige waarde als een voorbeeld van een 19de-eeuwse dorpsbebouwing, omvattende woonhuis met schuurtje en ommuurde beboomde tuin en van volkskundig belang wegens zijn ligging aan het uiteinde van de dorpskern waardoor het een herkenningspunt vormt.”

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000542, Monumenten en dorpsgezichten te Oelegem, advies KCML (s.d.).

Waarden

De voormalige brouwerij Den Bol met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.