Beschermd monument

Allierse kapel en aanpalende woning

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden
ID: 5822   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5822

Besluiten

Allierse kapel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1695

Beschrijving

De Allierse kapel is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: “De Allierse kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als kapel opgericht in de 17de eeuw met uitbreiding in de 18de eeuw op funderingen uit de 17de eeuw.”

Bibliografie

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000543, Allierse kapel met omgeving, advies KCML (s.d.)


Waarden

De Allierse kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Allierse kapel

Liersesteenweg 127 (Ranst)
Oost-west-gerichte kruiskerk uit het eerste kwart van de 17de eeuw en het eerste kwart van de 18de eeuw, gelegen op licht verheven ommuurd terrein.


Dorpswoning

Liersesteenweg 127 (Ranst)
Woning met lijstgevel van vier traveeën en één bouwlaag onder lessenaarsdak, circa 1716 gebouwd tegen noordgevel van het koor van de Allierse kapel.