Allierse kapel en aanpalende woning

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ranst
Deelgemeente Emblem
Straat Liersesteenweg
Locatie Liersesteenweg 127 (Ranst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11035/111.1
  • DA000543
  • OA002501

Is de omvattende bescherming van

Allierse kapel

Liersesteenweg 127, Ranst (Antwerpen)

Oost-west-gerichte kruiskerk uit het eerste kwart van de 17de eeuw en het eerste kwart van de 18de eeuw, gelegen op licht verheven ommuurd terrein.

Dorpswoning

Liersesteenweg 127, Ranst (Antwerpen)

Woning met lijstgevel van vier traveeën en één bouwlaag onder lessenaarsdak, circa 1716 gebouwd tegen noordgevel van het koor van de Allierse kapel.

Beschrijving

De Allierse kapel is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: “De Allierse kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als kapel opgericht in de 17de eeuw met uitbreiding in de 18de eeuw op funderingen uit de 17de eeuw.”

Bibliografie

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000543, Allierse kapel met omgeving, advies KCML (s.d.)

Waarden

De Allierse kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.