Tegelfabriek Rottiers met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-11-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Willebroek
Deelgemeente Tisselt
Straat Baeckelmansstraat
Locatie Baeckelmansstraat 60, Baeckelmansstraat 64-66 (Willebroek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/12040/102.1
  • OA002688

Is de omvattende bescherming van

Melkerij Sint-Jan

Baeckelmansstraat 60, Willebroek (Antwerpen)

Volgens arduinen gevelsteen gesticht in 1898, naar verluidt eerste vestiging van de firma Nutricia.

Tegelfabriek Emmanuel Rottiers

Baeckelmansstraat 64-66, Willebroek (Antwerpen)

Op de plaats waar vroeger de molen van Tisselt stond, werd kort na de Eerste Wereldoorlog een stapelplaats gebouwd. Emmanuel en Adeline Rottiers vestigden er rond 1920 een beton- en tegelfabriek. Links van de fabriek bevindt zich de voormalige directeurswoning met voortuin en hekwerk.

Beschrijving

De tegelfabriek Rottiers en diens onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

De onmiddellijke omgeving van de tegelfabriek Rottiers is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als site waar zich reeds in de 17de eeuw een bedrijf (oliemolen) bevond en die wordt gekenmerkt door beeldbepalende materiële getuigen van het industrieel verleden zoals de directeurswoning met voortuin en hekwerk en de melkerij van 1898.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.