Allierse kapel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ranst
Deelgemeente Emblem
Straat Liersesteenweg
Locatie Liersesteenweg zonder nummer (Ranst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11035/103.1
  • OA002502

Is de omvattende bescherming van

Allierse kapel

Liersesteenweg 127, Ranst (Antwerpen)

Oost-west-gerichte kruiskerk uit het eerste kwart van de 17de eeuw en het eerste kwart van de 18de eeuw, gelegen op licht verheven ommuurd terrein.

Dorpswoning

Liersesteenweg 127, Ranst (Antwerpen)

Woning met lijstgevel van vier traveeën en één bouwlaag onder lessenaarsdak, circa 1716 gebouwd tegen noordgevel van het koor van de Allierse kapel.

Beschrijving

De Allierse kapel met omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: “De onmiddellijke omgeving van de Allierse kapel is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als omgeving van de kapel.”

Bibliografie

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000543, Allierse kapel met omgeving, advies KCML (s.d.)

Waarden

De Allierse kapel met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.