Vastgesteld bouwkundig erfgoed

't Goed te Idegem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
58256
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58256

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vroegere pachthoeve van de Gentse Sint-Pietersabdij. Reeds melding van een goed "Idegem" in 965.Aanduiding van

Is de vaststelling van

't Goed te Idegem

Burg. Van Gansberghelaan 5 (Merelbeke)
Vroeger omgrachte achterin gelegen hoeve met geasfalteerde toegangsweg aanvangend bij twee bakstenen hekpijlers. Lang zuidelijk georiënteerde boerenwoning, vroeger opgevat als tweegezinswoning. Eén bouwlaag en negen traveeën, met zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Ten zuidoosten in U-vorm gebouwde dienstvleugels met dwarsschuur, stallen en wagenhuis rondom gemetste mestvaalt.