Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Blauwpanne

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 58258   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58258

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 8. Z.g. "de Blauwpanne" : eerste hoeve met pannen bedaking i.pl.v. stro voor het boerenhuis. De oudste vermelding gaat terug tot 1653; aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) met losse bestanddelen en op M.C.I.-kaart (1910); gr.m. zelfde opstelling; omwalling ten Z., nu verdwenen. Lage, losse bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een bekiezeld erf, met O.-erfoprit gemarkeerd door ijzerAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Blauwpanne

Wolvenhofstraat 8 (Izegem)
Lage, losse bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een bekiezeld erf, met oostelijke erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek. Verankerde baksteenbouw onder zadeldaken. Ten zuidoosten, huisweide afgezet door meidoornhaag.