Beschermd monument

Tegelfabriek Rottiers

Beschermd monument van 23-11-1998 tot heden

ID
5826
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5826

Besluiten

Tegelfabriek Rottiers en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-11-1998  ID: 3365

Beschrijving

Tegelfabriek Rottiers is met inbegrip van alle machines, werktuigen, afgewerkte producten en toebehoren beschermd als monument.Waarden

Tegelfabriek Rottiers met inbegrip van alle machines, werktuigen, afgewerkte producten en alle toebehoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als typologisch goed bewaard en uniek geworden voorbeeld van een bedrijf behorend tot de kleiverwerkende nijverheid, in casu een gespecialiseerde tegelfabriek van circa 1920 en heden nog voorzien van de volledige uitrusting: met onder andere een dieselmotor daterend van voor de Eerste Wereldoorlog, hydraulische persen (met waterdruk), een atelier voor het herstellen van machines en werktuigen, kol l ergang, mengmolens , mallen, sjablonen en ander los materiaal, waaronder een aantal producten.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Tegelfabriek Emmanuel Rottiers

Baeckelmansstraat 64-66 (Willebroek)
Op de plaats waar vroeger de molen van Tisselt stond, werd kort na de Eerste Wereldoorlog een stapelplaats gebouwd. Emmanuel en Adeline Rottiers vestigden er rond 1920 een beton- en tegelfabriek. Links van de fabriek bevindt zich de voormalige directeurswoning met voortuin en hekwerk.