Kunstenaarswoning Eugeen Yoors

Beschermd monument van 03-04-1995 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Troyentenhoflaan
Locatie Troyentenhoflaan 24 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/947.1
  • OA002756

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kunstenaarswoning Eugeen Yoors

Troyentenhoflaan 24, Antwerpen (Antwerpen)

Woning voor glazenier Eugeen Yoors, nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van Paul Smekens, 1925.

Beschrijving

De bescherming omvat de woning met atelier ontworpen voor glaskunstenaar Eugeen Yoors met bijhorende tuin.

Waarden

Troyentenhoflaan 24 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische en architecturale waarde: : als rijhuis uit 1925 naar ontwerp van architect P. Smekens met vernieuwende plattegrond als woning met atelier voor Eugeen Yoors en Magda Peeters.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.