Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rijkswachtkazerne

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 58297   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58297

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rechthoekig bakstenen gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), rond de eeuwwisseling te dateren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rijkswachtkazerne

Molenstraat 60A-C (Beveren)
Rechthoekig bakstenen gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), rond de eeuwwisseling te dateren.