Beschermd monument

Burgerhuis Den Herdt of De Bot

Beschermd monument van 17-02-1997 tot heden
ID: 583   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/583

Besluiten

Pastorie, poortgebouw, abdijmuur, woningen en dorpskern van Grimbergen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-02-1997  ID: 3144

Beschrijving

Het burgerhuis Den Herdt of De Bot is beschermd als monument.Waarden

Huis Den Herdt of De Bot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: voormalige herberg in 1706 opgetrokken door François Brion, meier van Grimbergen.
Typisch voorbeeld van een 1706 gedateerd, bak- en kalkzandstenen (nu gecementeerd), twee bouwlagen tellend, laat-barok diephuis afgewerkt met een trapgevel met voluutvormige aanzetten en bekroning.
Het uitzonderingskarakter van dit huistype in de dorpskern, het karakteristieke silhouet in combinatie met de hoekpositie verhogen de intrinsieke waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Den Hert of De Bot

Kerkplein 9 (Grimbergen)
Diephuis van twee plus zes traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak, nok haaks op de straat, in de geveltop ANNO 1706 gedateerd en vermoedelijk opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl.