Mechanische maalderij

Beschermd monument van 09-03-2005 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Heist-op-den-Berg
Deelgemeente Itegem
Straat Krombeekweg
Locatie Krombeekweg 36 (Heist-op-den-Berg)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12014/116.1
  • OA003487

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Mechanische maalderij

Krombeekweg 36, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)

Volledig bewaard voorbeeld van een landelijk gelegen kleine mechanische maalderij uit 1931 gevestigd in een gebouw dat de kenmerken draagt van een eenvoudige baksteenarchitectuur.

Beknopte karakterisering

Typologiemaalderijen
Dateringinterbellum

Beschrijving

De bescherming omvat de mechanische maalderij, zonder het aanpalende woonhuis, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, in casu de volledige maalinstallatie met hulpwerktuigen, dieselmotor ABC Gent en toebehoren.

Waarden

De mechanische maalderij met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, in casu de volledige maalinstallatie met hulpwerktuigen, dieselmotor ABC Gent en toebehoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als een uitstekend en volledig bewaard voorbeeld van een landelijk gelegen kleine mechanische maalderij uit 1931 gevestigd in een gebouw dat de kenmerken draagt van een eenvoudige baksteenarchitectuur (onder andere betreffende het baksteentype, de vorm en de verhoudingen van de muuropeningen) uit het interbellum en is uitgerust met een maalinstallatie uit dezelfde periode aangedreven door een monocylinder scheepsdieselmotor 'Anglo Belgian Cy Gent' (ABC) eveneens uit 1931. De motor is een goed bewaard exemplaar van het merk ABC dat in een dergelijke context wel meer voorkwam maar waarvan er nog weinig voorbeelden uit 1931 in gaaf bewaarde maalderijen overblijven. De Belgische firma ABC te Gent was met zijn productie van dieselmotoren vanaf 1912 één van de eerste producenten ter wereld die het patent van Rudolf Diesel in een bruikbare en op internationale schaal commercialiseerbare versie bouwden. In het licht hiervan is het behoud, als materiële getuige, van het Itegemse exemplaar uit 1931 gebouwd naar een in 1913 ontworpen type, belangrijk. De maalderij te Itegem, inclusief de motor ABC, geeft een zeer goed beeld van de stand van zaken betreffende de technische en bedrijfseconomische aspecten in de voedingssector en meer bepaald waar het de kleine ondernemingen aangaat.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.