Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
58330
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58330

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve , vermoedelijk uit de 18de eeuw, opgetekend op de kaart van graaf de Ferraris (1771-1778). Ten noorden op het erf met boomgaard ingeplant boerenhuis van nu vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), aanleunende staltravee rechts.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Koeistraat 7 (Kaprijke)
Hoeve , vermoedelijk uit de 18de eeuw. Ten noorden op het erf met boomgaard ingeplant boerenhuis van nu vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, aanleunende staltravee rechts.