Kasteeldomein Ter Laeken

Beschermd monument van 05-04-2005 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Heist-op-den-Berg
Deelgemeente Booischot
Straat Hofdreef
Locatie Hofdreef 2, Hofdreef 4, Hofdreef 5, Hofdreef 6-8 (Heist-op-den-Berg)
Alternatieve naam Kasteeldomein Ter Laken

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12014/117.1
  • OA003393

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein Ter Laken

Hofdreef 2, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)

Het kasteeldomein Ter Laken met als kern het kasteel, bevindt zich ten zuiden van de Grote Nete en wordt omgeven door een uitgestrekt landschapspark.

Is de omvattende bescherming van

Boswachterswoning Ter Laken

Hofdreef 5, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)

Boswachterswoning van kasteel Ter Laken, gelegen binnen het kasteeldomein, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Kasteelhoeve

Hofdreef 4, 8, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)

Gelegen binnen het kasteeldomein ten noordoosten van het kasteel. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken, geschikt rondom een binnenkoer.

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel Ter Laeken met kasteeldomein en bijgebouwen, waaronder de kasteelhoeve, de boswachterswoning en de ijskelder ("boskapel").

Waarden

Kasteel Ter Laken met kasteeldomein en bijgebouwen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
- Bewaard geheel van kasteel met omringend kasteeldomein en bijhorende kasteelhoeve, boswachterswoning en voormalige ijskelder ("boskapel").
- Kasteel in neorenaissancestijl met uniek en gaaf bewaard interieur met onder meer neogotisch ingerichte eetzaal en huiskapel.
- Domein, met een structuur welke nog overeenstemt met de 19de-eeuwse Vandermaelenkaart, als een wezenlijke getuige van de belangrijke rol die de heerlijkheid "Ter Laken" speelde in de ontwikkeling van de lokale geschiedenis.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.