Beschermd monument

Kasteeldomein Ter Laeken

Beschermd monument van 05-04-2005 tot heden

ID: 5837   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5837

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel Ter Laeken met kasteeldomein en bijgebouwen, waaronder de kasteelhoeve, de boswachterswoning en de ijskelder ("boskapel").Waarden

Kasteel Ter Laken met kasteeldomein en bijgebouwen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
- Bewaard geheel van kasteel met omringend kasteeldomein en bijhorende kasteelhoeve, boswachterswoning en voormalige ijskelder ("boskapel").
- Kasteel in neorenaissancestijl met uniek en gaaf bewaard interieur met onder meer neogotisch ingerichte eetzaal en huiskapel.
- Domein, met een structuur welke nog overeenstemt met de 19de-eeuwse Vandermaelenkaart, als een wezenlijke getuige van de belangrijke rol die de heerlijkheid "Ter Laken" speelde in de ontwikkeling van de lokale geschiedenis.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Ter Laken

Hofdreef 2 (Heist-op-den-Berg)
Het kasteeldomein Ter Laken met als kern het kasteel, bevindt zich ten zuiden van de Grote Nete en wordt omgeven door een uitgestrekt landschapspark.


Is de omvattende bescherming van

Boswachterswoning Ter Laken

Hofdreef 5 (Heist-op-den-Berg)
Boswachterswoning van kasteel Ter Laken, gelegen binnen het kasteeldomein, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Kasteelhoeve

Hofdreef 4, 8 (Heist-op-den-Berg)
Gelegen binnen het kasteeldomein ten noordoosten van het kasteel. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken, geschikt rondom een binnenkoer.

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Grote Nete en Herenbossen

Booischot (Heist-op-den-Berg), Houtvenne, Hulshout, Westmeerbeek (Hulshout)
Deze ankerplaats is gelegen in de Zuiderkempen, in de alluviale vallei van de Grote Nete met haar zijbeken, op grondgebied van de gemeenten Hulshout en Heist-op-den-Berg. Het landschap werd van oudsher gedomineerd door beemden langsheen de Grote Nete en de Steenkensbeek en een langgerekte bosstructuur net ten noorden van de Nete. Vandaag herkennen we in dit landschap nog steeds deze mooi bewaarde beemden, de langgerekte bosstructuur en de sterk kronkelende loop van de Steenkensbeek als belangrijkste getuigen van dit historische landschap. Het bouwkundig erfgoed, geconcentreerd ter hoogte van de Grote Nete en de verbindingsweg tussen Hulshout en Booischot, met het prachtige domein van 'Hof ter Laken', de 'Mac Adam' hoeve, de hoeve 't Bergske, de mijlpaal ‘Toreke’, het voormalig brugwachtershuisje e.d., draagt mee bij tot de hoge historische- en belevingswaarde van dit landschap.