Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel Damier

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
58386
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58386

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Grote Markt nr. 41. Voormalige afspanning, thans "Hotel Damier". Beschermd als monument bij M.B. van 18.07.1996. Oudste vermeldingen gaan terug tot 1398 als z.g. "huis ten Scake". Het hotel werd in 1944 aan de achterzijde uitgebreid, naar ontwerp van P. Ongenae (Brussel). Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder geknikt zadeldak (pannen en leien). Twee houten dakvensters metAanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel du Damier

Grote Markt 41 (Kortrijk)
* Grote Markt nr. 41. Voormalige afspanning, thans "Hotel Damier". Beschermd als monument bij M.B. van 18.07.1996. Oudste vermeldingen gaan terug tot 1398 als z.g. "huis ten Scake". Het hotel werd in 1944 aan de achterzijde uitgebreid, naar ontwerp van P. Ongenae (Brussel). Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder geknikt zadeldak (pannen en leien). Twee houten dakvensters met