Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
58472
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58472

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tweelaagse complexe villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw in eclectische stijl met neotraditionele elementen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in eclectische stijl

Kattestraat 12 (Kruibeke)
Tweelaagse complexe villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw in eclectische stijl met neotraditionele elementen.