Beschermd monument

Woning De Zevensterre

Beschermd monument van 17-02-1997 tot heden

ID: 585   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/585

Besluiten

Pastorie, poortgebouw, abdijmuur, woningen en dorpskern van Grimbergen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-02-1997  ID: 3144

Beschrijving

De woning De Zevensterre is beschermd als monument.Waarden

Huizen De Zevensterre zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: op de neotraditionele pui na, gaaf bewaard voorbeeld van een circa 1700 te dateren twee bouwlagen tellend dubbelhuis, in kalkzandsteen met symmetrische en evenwichtige gevelcompositie met sporen van oorspronkelijke kruisvensters met houten tussendorpel en metalen waaier.
Typerend voor deze rondboogdeur met sluitsteen, imposten en druiplijst is de omlijsting met niet uitspringende negblokken die aldus een rechte band vormen én de waaier met arendmotief en initialen G-D verwijzend naar een vroegere eigenaar.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning De (Oude) Zevensterre

Hogesteenweg 12-14 (Grimbergen)
Dubbelhuis, reeds vermeld in 1550 als woning van de meier van Grimbergen en circa 1750 aangepast door de toenmalige eigenaar Gilis de Keyser.