Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Kranken

Beschermd monument van 29-01-1952 tot heden

ID: 586   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/586

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bos of Onze-Lieve-Vrouw-der-Kranken
definitieve beschermingsbesluiten: 29-01-1952  ID: 305

Beschrijving

Deze bescherming betreft de kapel Onze-Lieve-Vrouw-der-Kranken of Onze-Lieve-Vrouw-ten-Boskapel (enkel het gebouw).Waarden

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bos is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Behoudenis der Kranken

Dreef zonder nummer (Meise)
Barokke kapel in bak- en zandsteen van 1707, gelegen op het einde van een dreef met aansluitend bosgebied, maar ook vlak bij de A12. De oorspronkelijke kapel van 1695 is vandaag in gebruik als sacristie.