Beschermd monument

Driepikkelhoeve: hoevegebouw en schuur

Beschermd monument van 01-02-1993 tot heden

ID: 5860   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5860

Besluiten

Hoeven, kastelen en molenromp met hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1993  ID: 2479

Beschrijving

Het hoevegebouw en de schuur van de Driepikkelhoeve zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: “Het hoevegebouw en schuur van de zogenaamde Driepikkelhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en volkskundige waarde. Woonstalhuis daterend uit het derde kwart van de 18de eeuw met oorspronkelijk volume en indeling, doch met recente verbouwing van de gevelopeningen. Monumentale langsschuur met origineel volume, waarvan de oorspronkelijke rietbedekking door Vlaamse pannen werd vervangen.”

Bibliografie

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000730, Diverse monumenten en dorpsgezichten te Ranst, advies KCML (1992).


Waarden

Het hoevegebouw en de schuur zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Driepikkelhoeve

Driepikkelhoeveweg 2 (Ranst)
Hoeve uit het vierde kwart van de 18de eeuw; aan de rooilijn gelegen rechthoekig woonstalhuis met langsschuur aan noordoostzijde.