Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
58618
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58618

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Meersenstraat nr. 56. Hoeve met losstaande bestanddelen, verankerde baksteenbouw. Op een kadasterkaart van 1809 staat op die plaats een volume, met daarachter een molen, aangeduid. Het lage woonhuis met dubbelhuisopstand en onder gemansardeerd zadeldak ziet uit op de Mispelaar, en dateert wellicht uit het begin van de 20ste eeuw. Witbeschilderde schuur en stallingen met oudere kern. RIJKAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Meersenstraat 56 (Brugge)
Hoeve met losstaande bestanddelen, verankerde baksteenbouw. Het lage woonhuis met dubbelhuisopstand en onder gemansardeerd zadeldak ziet uit op de Mispelaar, en dateert wellicht uit het begin van de 20ste eeuw. Witbeschilderde schuur en stallingen met oudere kern.