Beschermd monument

Gasthuishoeve: hoevegebouw

Beschermd monument van 01-02-1993 tot heden

ID
5862
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5862

Besluiten

Hoeven, kastelen en molenromp met hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1993  ID: 2479

Beschrijving

Het hoevegebouw van de Gasthuishoeve is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: “Het hoevegebouw van de zogenaamde Gasthuishoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en volkskundige waarde. Bakstenen woonhuis daterend uit de 17de of 18de eeuw, verbouwd in de 19de eeuw. Merkwaardig zijn de sporen van de oorspronkelijk vakwerkbouw in de zuidgevel. In het ancien régime eigendom van het Sint-Elisabethgasthuis van Antwerpen.”

Bibliografie

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000730, Diverse monumenten en dorpsgezichten te Ranst, advies KCML (1992).


Waarden

Het hoevegebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gasthuishoeve

Schawijkstraat 109 (Ranst)
Hoeve met woonhuis uit de 17de of 18de en 19de eeuw, en rechthoekige langsschuur uit het eerste kwart van de 20ste eeuw aan noordzijde.