Kasteeldomein Zevenbergen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-02-1993 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ranst
Deelgemeente Ranst
Straat Kasteeldreef
Locatie Kasteeldreef 22 (Ranst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11035/106.1
  • OA002239

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel Zevenbergen

Kasteeldreef 22, Ranst (Antwerpen)

Bestaande uit dienstgebouwen en de vierkante funderingen van het voormalige kasteel, gelegen binnen omwatering met vijvervorming.

Beschrijving

Het kasteeldomein Zevenbergen is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: “Het zogenaamde kasteel Zevenbergen, namelijk het domein met dienstgebouwen en funderingen van het voormalige kasteel Zevenbergen, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde. Het goed Zevenbergen gaat minstens terug tot de 15de eeuw, terwijl de eerste sporen van het kasteel te vinden zijn in het begin van de 17de eeuw toen Godefroid Houtappel het vernielde kasteel liet herstellen. Het kasteel werd in 1914 door brand vernield en in 1968 gesloopt. Niettegenstaande het kasteel verdween en de bijgebouwen grondig werden vernieuwd, behoudt het domein door zijn aanleg, omwatering en funderingen nog voldoende elementen van het historische kasteeldomein.”

Bibliografie

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000730, Diverse monumenten en dorpsgezichten te Ranst, advies KCML (1992).

Waarden

Het zogenaamde kasteel Zevenbergen, namelijk het domein met dienstgebouwen en funderingen van het voormalige kasteel Zevenbergen, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.