Sint-Elisabethkapel

Beschermd monument van 29-08-2008 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Meerhout
Deelgemeente Meerhout
Straat Lil
Locatie Lil zonder nummer (Meerhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13021/102.1
  • 4.01/13021/125.1
  • OA003532

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Elisabethkapel

Lil zonder nummer, Meerhout (Antwerpen)

Kapel onder leien zadeldak met klokkentorentje en bekronend smeedijzeren kruis, klimt op tot de 16de eeuw en uitgebreid in de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Elisabeth kapel is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Elisabeth kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Kapel toegewijd aan Sint-Elisabeth als getuige van het bestaan van leprozerijen en pestkapellen. De bestaande kapel gaat in zijn huidige vorm terug tot de 18de eeuw en is door zijn ligging en architecturale vormgeving typerend voor de landelijke Kempen.

volkskundige waarde

Kapel opgericht als melaatsenkapel en als pestkapel geëvolueerd tot wijkkapel als materiële getuige van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.