Brandweerkazerne

Beschermd monument van 03-04-1995 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Paleisstraat, Bestormingstraat
Locatie Bestormingstraat 9-11, Paleisstraat 122, Paleisstraat 126 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/2405.1
  • 4.01/11002/939.1
  • OA002747

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brandweerkazerne met officierswoningen

Paleisstraat 122, 126, Bestormingstraat 9-11, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalige brandweerkazerne opgericht in 1908-11 naar ontwerp van 1907 van J. Van Asperen in samenwerking met A. Van Mechelen en E. Van Averbeke, laatstgenoemde was verantwoordelijk voor de tekeningen van de gevels met decoratieve details typerend voor zijn architectuur.

Beschrijving

De bescherming omvat de brandweerkazerne aan de Paleisstraat, met de achtergevel aan de Bestormingsstraat.

Waarden

Brandweerkazerne is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische en architecturale waarde: : als één van de belangrijkste realisaties van de Stad Antwerpen in de overgang van art nouveau naar art deco, naar ontwerp van twee belangrijke bouwmeesters J. Van Asperen en E. Van Averbeke.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.