Beschermd monument

Brandweerkazerne

Beschermd monument van 03-04-1995 tot heden
ID: 5880   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5880

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-04-1995  ID: 2828

Beschrijving

De bescherming omvat de brandweerkazerne aan de Paleisstraat, met de achtergevel aan de Bestormingsstraat.


Waarden

Brandweerkazerne is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en architecturale waarde: : als één van de belangrijkste realisaties van de Stad Antwerpen in de overgang van art nouveau naar art deco, naar ontwerp van twee belangrijke bouwmeesters J. Van Asperen en E. Van Averbeke.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en architecturale waarde: : als één van de belangrijkste realisaties van de Stad Antwerpen in de overgang van art nouveau naar art deco, naar ontwerp van twee belangrijke bouwmeesters J. Van Asperen en E. Van Averbeke.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Brandweerkazerne met officierswoningen

Bestormingstraat 9, 11, Paleisstraat 122, 126 (Antwerpen)
Voormalige brandweerkazerne opgericht in 1908-11 naar ontwerp van 1907 van J. Van Asperen in samenwerking met A. Van Mechelen en E. Van Averbeke, laatstgenoemde was verantwoordelijk voor de tekeningen van de gevels met decoratieve details typerend voor zijn architectuur.