Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis van ca. 1925

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 58809   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58809

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woning van circa 1925, volgens bouwplan van 1934 verbouwd door architect R. Delgutte en voorzien van een nieuw geel bakstenen parement.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Fostierlaan 39 (Ronse)
Woning van circa 1925, volgens bouwplan van 1934 verbouwd door architect R. Delgutte en voorzien van een nieuw geel bakstenen parement.