Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 58867   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58867

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Winkelhuis naar ontwerp van architect A. Leclercq (Ieper) van 1927; horizontaal gelede bovenverdieping door middel van kordons en doorgetrokken lekdrempels, boven- en tussendorpels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis

Boterstraat 34 (Ieper)
Winkelhuis naar ontwerp van architect A. Leclercq (Ieper) van 1927; horizontaal gelede bovenverdieping door middel van kordons en doorgetrokken lekdrempels, boven- en tussendorpels.