Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Het Rabot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
58886
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58886

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Versterkte sluis gebouwd op het Lieve-kanaal ten zuidwesten van de verdedigingsgordel rondom de stad.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rabot

Opgeëistenlaan 2A (Gent)
Versterkte sluis gebouwd op het Lieve-kanaal ten zuidwesten van de verdedigingsgordel rondom de stad. Eerstesteenlegging, volgens de tweede gevelsteen, op 13 juni 1489, de werken zijn voltooid in 1491.