Beschermd monument

In Het Huwelijksbootje: gevels en daken

Beschermd monument van 23-02-2001 tot heden

ID: 5891   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5891

Besluiten

Hoekhuis: gevels en bedaking
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2001  ID: 3640

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en daken van het hoekhuis van de Braderijstraat met de Zilversmidstraat.Waarden

Gevels en bedaking zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: : het hoekhuis werd opgericht in 1901 naar ontwerp van W. Van Kuyck in neogotische stijl. Het vormt het sluitstuk van de Grote Markt en maakt de overgang tussen de deels gereconstrueerde gildenhuizen van de Grote Markt en de aansluitende oorspronkelijke bebouwing in de Braderij straat en de Zilversmidstraat.

Aanduiding van

Is de bescherming van

In Het Huwelijksbootje

Braderijstraat 24, Zilversmidstraat 31 (Antwerpen)
Café in neotraditionele stijl op de hoek van Braderijstraat en Zilversmidstraat, gebouwd in opdracht van de heer J. Van der Klip, naar een ontwerp door de architect Walter Van Kuyck uit 1901.