Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Appartementsgebouw Chris-Pat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
58929
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58929

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 61. Z.g. .Chris-Pat". Modernistisch; afgeronde hoektrav. geaccentueerd d.m.v. boven de borstwering uitstekende hoektoren onder koepel; horizontaliteit tengevolge doorlopende raampartijen en betonnen, overkragend afdak boven begane grond.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Appartementsgebouw Chris-Pat

Mijnstraat 1, Nieuwpoortlaan 57 (De Panne)
Modernistisch appartementsgebouw met afgeronde hoektravee geaccentueerd door middel van boven de borstwering uitstekende hoektoren onder koepel.